Từ những ngày thành lập đầu tiên trong năm 1951, Rigaku vẫn luôn là nhà tiên phong của nền công nghệ sản xuất các thiết bị dành cho phân tích và công nghiệp.Tới nay, với những cống hiến và đột phá đã được công nhận, nhóm các công ty của Rigaku thực sự là những nhà dẫn đầu trong các lĩnh vực như: nhiễu xạ tia X (XRD), phân tích màng mỏng (XRF, XRD, và XRR), quang phổ huỳnh quang tia X (TXRF, EDXRF, và WDXRF), tán xạ tia X góc thấp (SAXS), tinh thể học với tia X cho protein và các phân tử nhỏ, phổ học Raman, quang học tia X, đo lường các vật liệu bán dẫn (TXRF, XRF, XRD và XRR), tự động hóa, nguồn tia X, chụp cắt lớp, thử nghiệm không gây hại hay phá hủy mẫu, và phân tích nhiệt.

PHỔ NHIỄU XẠ TIA X (XRD)

Phổ Huỳnh Quang Tia X (XRF)

Partner